บริการขนย้าย ขนของ ขนย้ายสินค้า เช่าโกดังรับฝากสินค้า

ซีบร้า มูบเวอร์ รับสมัครพนักงาน

บริษัทขนย้ายรับสมัครพนักงาน

บริษัท ซีบร้า อินเตอร์เนชั่นแนล มูบเวอร์ แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด ดำเนินธุรกิจโลจิสติกส์นำเข้า-ส่งออก เป็นผู้ให้บริการขนย้ายบ้าน สำนักงาน เครื่องจักรฯ บริการสถานที่จัดเก็บสินค้า ขนส่งสินค้าและคลังสินค้าต้องการรับสมัครพนักงานเพื่อรองรับธุรกิจที่ขยาย